บริษัท ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารยู สตาร์ ทาวเวอร์ 119/42 หมู่ 8 ถนนบางนาตราด ก.ม.3
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ไทย

Email : [email protected]ustar.co.th
Phone : (02) 686-0000 Fax : (02) 6860099