แจ้งเพื่อทราบ

ขณะนี้ระบบอีเมลของการแจ้งหลักฐานการชำระเงินเกิดความขัดข้อง และเพื่อความสะดวกคุณลูกค้าสามารถแจ้งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ ช่องทางอื่นๆ รายละเอียตามภาพ โดยแนบไฟล์หลักฐานชำระเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

ทั้งนี้ทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และจะรีบดำเนินการแก้ไขพัฒนาระบบให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วตามปกติ

ขอขอบพระคุณที่สนับสนุนและวางไว้ใจในสินค้ายู สตาร์

ช่องทางการชำระเงิน 1

แจ้งการชำระเงิน

0%